top 

         Înscrierea în învăţământul primar 2015 -2016

 

Şcoala Gimnaziala "Constantin Gavenea" situată în Tulcea, pe strada 1848, nr. 29 cuprinde cele trei forme de învăţământ preuniversitar (prescolar, primar şi gimnazial).

Pentru anul scolar 2015–2016, conform Ordinului M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005, unităţile de învăţământ primar şi gimnazial sunt obligate să şcolarizeze, cu prioritate în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ respective. În ce priveste învăţământul primar, şcoala noastra asigură şcolarizarea pentru cel puţin două clase pregătitoare:

- Învătământ  tradiţional

- Învăţământ  Step By Step

Cadrele didactice ce vor prelua clasa pregatitoare în anul şcolar 2015 - 2016 sunt:

- Prof.inv. primar Simionescu Mirela pentru învăţământ tradiţional

- Prof.inv.primar Vasiliu Speranta   pentru alternativa Step By Step

 

 

 

MINISTERUL  EDUCATIEI NATIONALE

SCOALA GIMNAZIALA  ,,CONSTANTIN GĂVENEA ,,

Str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 -  820195-Tulcea

TEL. :0240 – 531084     FAX:   0240 – 523200 ,E-mail : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

OFERTA DE SCOLARIZARE PENTRU CLASA PREGATITOARE

AN SCOLAR 2015-2016

Nr.

Crt.

Unitate de învăţământ

CLASA PREGATITOARE

CADRE DIDACTICE

TRADITIONAL

STEP BY STEP

TRADITIONAL

STEP BY STEP

1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, CONSTANTIN GĂVENEA,, TULCEA

1 cls.

1 cls.

Prof.inv.pr.

SIMIONESCU MIRELA

Prof.inv.pr.

VASILIU SPERANTA

DIRECTOR ,

PROF.PELIGRAD VICTOR

MINISTERUL  EDUCATIEI NATIONALE

SCOALA GIMNAZIALA  ,,CONSTANTIN GĂVENEA ,,

Str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 -  820195-Tulcea

TEL. :0240 – 531084     FAX:   0240 – 523200 ,E-mail : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

OFERTA DE SCOLARIZARE CLS. I

AN SCOLAR 2015-2016 

Nr.

Crt.

Unitate de învăţământ

CLASA I

NR.LOCURI LIBERE

CADRE DIDACTICE

TRADITIONAL

STEP BY STEP

TRADITIONAL

STEP BY STEP

TRADITIONAL

STEP BY STEP

1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, CONSTANTIN GĂVENEA,, TULCEA

1 cls.

32 elevi

1 cls.

30 elevi

0

0

Prof.inv.pr.

PANA LIDIA

Prof.inv.pr.

PIRLOG DANIELA

Prof.inv.pr.

CIRNAT LAURA

DIRECTOR ,

PROF.PELIGRAD VICTOR

 

      ÎNVĂŢĂMÂNTUL TRADIŢIONAL

dsc00501

 dsc00505

 dsc00504

 

 

                                         ALTERNATIVA STEP BY STEP

dsc00492

dsc00494

dsc00493

 

 dsc00498

Criterii generale  de departajare prevazute in Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016

Art. 10.

(1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă. 

(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c). (4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2). (5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). 

DIRECTOR,

Prof.PELIGRAD VICTOR